Potrjeni dve operaciji 2. javnega poziva

Z veseljem z vami delimo novico o dveh prejetih odločbah s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za dve operaciji, ki sta bili potrjeni v okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina in sta sofinancirani s sredstvi EKSRP /ukrep LEADER.
To sta operaciji upravičenca Občine Ajdovščina in sicer:
Prenova mestne tržnice Ajdovščina s partnerjema Krajevna skupnost Ajdovščina in Turistično in kulturno društvo ŠPAJZA ter
Po terasah in suhozidju s partnerjema Krajevna skupnost Črniče Ravne in Društvo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine Aqua Turris.
Čestitke vsem upravičencem za celotno potrjene projekte!