Novice

V paketomat po lokalne pridelke

11/07/2024|

V paketomat po lokalne pridelke Projekt sodelovanja Prehod na sonaravno oskrbo s hrano treh Lokalnih akcijskih skupin in sicer LAS Vipavska dolina, LAS V objemu sonca in [...]

Javni pozivi

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

15/04/2020|Sklad ESRR, Zaključeni|

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) [...]

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

15/04/2020|Sklad ESRR, Zaključeni|

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 - 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) [...]

LAS VIPAVSKA DOLINA za območje občin Ajdovščina in Vipava je bila ustanovljen 22.12.2015 za programsko obdobje EU 2014-2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe. V LAS se je s pristopno izjavo vključilo 84 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na prvi ustanovni skupščini so člani LAS izmed svojih članov izbrali in potrdili za vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014 – 2020 Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina. LAS Vipavska dolina ni samostojna pravna oseba, temveč deluje kot pogodbeno ustanovljeno partnerstvo. Sedež LAS je na sedežu Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki kot vodilni partner opravlja za LAS vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS.

VODILNI PARTNER LAS VIPAVSKA DOLINA REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD