LAS VD v medijih

RA ROD Ajdovščina, 2015. Lokalna Akcijska Skupina (LAS) Vipavska dolina – novo obdobje in dodatna priložnost za lokalni razvoj, Ajdovske novice glasilo Občine Ajdovščina, elektronska izdaja, 45, 5. str. Dostopno preko: http://www.ajdovscina.si/ajdovske_novice/2015101417095918/, 16.11.2015.

Tratnik, A., 2015. Z dobrimi projekti do milijona iz EU, Primorske novice, elektronska izdaja, dostopno preko: http://www.primorske.si/Novice/Goriska/Z-dobrimi-projekti-do-milijona-iz-EU, 16.11.2015.

RADIO ROBIN, 30.10.2015

RADIO ROBIN, 3.11.2015