Potrjena Strategija lokalnega razvoja

Strategija lokalnega razvoja, ki prinaša območju LAS Vipavska dolina 1,3 mio eur za izvajanje projektov, je potrjena!
Razveselili smo se odločbe MKGP o potrditvi LAS in strategije lokalnega razvoja, ki se bo uresničevala preko dveh ukrepov,

1. Dvig kakovosti bivanja in

2. Dvig dodane vrednosti lokalnim produktom in storitvam.

Odločba za LAS Vipavska dolina pomeni tudi zeleno luč za pripravo lokalnih pravnih podlag za izbor projektov. V prihodnjih mesecih bodo organizirane tudi delavnice za potencialne prijavitelje projektov. Vabljeni k spremljanju objav.
Dokument Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Vipavska dolina za programsko obdobje 2021 – 2027 je dostopna tu.