Partnersko srečanje operacije LAS Obujeni Slap

Skupaj s partnerjema Občino Vipava in Krajevno skupnostjo Slap smo danes začrtali izvedbo projekta LAS Obujeni Slap, ki se je začela izvajati 14.10.2022 z zaključkom 27.10.2023. Za sedaj delamo na tem, da bo obnova “slapenske Gmajne” do naslednjega poletja obnovljena in obujena.
Pregledali smo tudi planirane aktivnosti in si zastavili terminski plan izvajanja.
Operacija LAS Obujeni Slap je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER.