OPERACIJA LAS VIPAVSKA DOLINA: OBUJENI SLAP

Naziv odobrene operacije: Obujeni Slap
Partnerji: LAS Vipavska dolina v vlogi vodilnega partnerja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Občina Vipava,
Krajevna skupnost Slap
Začetek in zaključek operacije: 14.10.2022 – 31.12.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 103.088,02 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 46.229,00 EUR

Operacija LAS Obujeni Slap je partnerska kombinirana operacija (vključuje tako imenovane mehke vsebine in naložbo v obnovo prireditvenega prostora Gmajna na Slapu v sklopu vzdrževalnih del (1. faza). Gre za vsebine, ki so z vidika družbene upravičenosti in ostalih kriterijev pomembne za celotno območja LAS Vipavska dolina.

Gre za partnersko operacijo, ki je bila neposredno potrjena s strani Upravnega odbora LAS Vipavska dolina. V trikotniku subjektov turističnega sistema igra pomembno vlogo javni sektor, katerega osnovna naloga je med drugim snovanje sistemskih rešitev za vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma na eni strani, obenem tudi za kvalitetno bivanje krajanov. Med slednje sodi tudi ustrezna javna infrastruktura. Pomemben kamen v mozaiku visokokakovostne turistične ponudbe predstavljajo tudi prireditveni prostori, ki morajo biti ustrezno dostopni in urejeni. Dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor v eni izmed idiličnih vinsko-kulinaričnih vasi območja LAS Vipavska dolina, v vasi Slap, bo postal eden izmed prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov na območju LAS Vipavska dolina, obenem tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, tečajev in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam. Gre za podeželski zunanji prireditveni prostor s tradicijo, ki je trenutno degradiran in potreben temeljite obnove, s čemer se bo prostor oživilo in s tem ponovno obudilo tudi zanimanje in željo po druženju tako pri vaščanih kot tudi v širši skupnosti. Obenem bo predstavljal možnost organizacije različnih kulturnih, družabnih in vinsko-kulinaričnih dogodkov s predstavitvijo ponudbe celotnega območja.

Operacija uresničuje naslednje potrebe območja LAS Vipavska dolina:

– potrebe po oživljanju in revitalizaciji vaških jeder,

– potrebe po ustreznih podeželskih prireditvenih prostorih in območjih vaških jeder, ki bodo poleg urejene infrastrukture in dostopnosti s svojo mikrolokacijo promovirali dediščino in tradicijo območja,

– potreba po spodbujanju aktivnega delovanja na podeželju, po mreženju in povezovanja ponudnikov,

– potrebe po inovativnih integralnih turističnih produktih,

NAMEN OPERACIJE LAS:

– povezati obstoječo ponudbo na območju LAS Vipavska dolina v integralne turistične produkte,

– vplivati na ustvarjanje zelenih delovnih mest,

– dvig dodane vrednosti produktov območja LAS Vipavska dolina (turističnih, prehrambnih in ostalih),

– dvigniti prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot območja tradicionalnih vinsko-kulinaričnih dogodkov v osrčju vaških središč,

– ohranjati poseljenost podeželja LAS območja LAS Vipavska dolina in spodbujati priseljevanje na podeželje.

CILJI OPERACIJE LAS

– izboljšanje stanja okolja preko urejanja javnega zunanjega prireditvenega prostora oz. površin, ki trenutno v vasi Slap predstavljajo degradirano območja,

– povečati obseg javne infrastrukture v vaških jedrih območja LAS Vipavska dolina namenjene druženju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa, organizaciji kulturnih in ostalih dogodkov ter trženju lokalnih produktov,

– mrežiti ponudnike za skupni nastop na promocijskih dogodkih,

– povezati in aktivirati prebivalce za aktivno delovanje tako za skupno dobro kot lastno korist.

REZULTATI OPERACIJE LAS:

– obnovljen prireditveni prostor Gmajna z izdelanim Programom upravljanja,

– Izvedba aktivnosti za dvig pripadnosti lokalni skupnosti v okviru t.i. programa gradnje skupnosti

– Izvedba kulturnega dogodka z nastopi pevskih zborov SLAP ZBOR na Slapu.