Odobrenih pet operacij 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je z odločbo odobrila pet operacij, ki so bile izbrane na 3. javnem pozivu LAS Vipavska dolina za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) / LEADER. Operacije so bile potrjene v celoti.

Odobrene projekte so pripravili trije predlagatelji: Ljudska univerza Ajdovščina bo oživljala pomembno dediščino območja s projektoma »Stara semena – tradicija in preživetje« in »Pozabljena avtohtona zelišča«, vipavski Zavod za turizem TRG Vipava bo z inovativnimi prijemi nadaljeval z razvojem in oblikovanjem svojih produktov in storitev v projektih »Vinar za en dan« in »Vipavske zgodbe«, Aleš Čehovin bo širil prepoznavnost domače kmetije in njenih produktov v projektu »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella«.

Razpisanih sredstev je bilo 50.000 €, skupna vrednost odobrenih operacij pa znaša 21.315,70 €.

V okviru operacij se bodo aktivnosti pričele izvajati že v letošnjem letu, mi pa se veselimo novih vsebin na območju.

Čestitate vsem upravičencem!