Vinar za en dan – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Vinar za en dan
Upravičenec/izvajalec operacije: Zavod za turizem TRG Vipava
Začetek in zaključek operacije: 1.3.2021 – 30.9.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 5.565,74
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.236,23
Javni poziv LAS 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vinar za en dan bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vinar za en dan«.

NAMEN

Vinski turizem je ena najbolj perspektivnih dejavnosti v povezavi s kmetijstvom in turizmom v Vipavski dolini. Turisti v veliki meri povprašujejo po vinskih doživetjih, hkrati pa so se mladi vinarji vedno bolj pripravljeni vključevati v aktivnosti, povezane s turizmom. Operacija je namenjena mladim vinarjem, ki so pripravljeni sprejemati vinske turiste. Na drugi strani  so aktivnosti namenjene gostu, ki prihaja na Vipavsko, da mu ponudi nekaj novega in na inovativen način. Namen operacije je tako obogatiti turistično ponudbo destinacije Vipavska dolina.

Zavod za turizem TRG Vipava namerava v operaciji »Vinar za en dan«  oblikovati turistični produkt, ki bo vključeval ponudbo lokalnih vinarjev. Oblikovali bodo program, ki bo povezal več ponudnikov, vinogradnikov oz. vinarjev. Gost si bo v prostorih zavoda (TICa) izbral vinarja, glede na ponudbo vin, ki ga bo obiskal, dobil bo degustacijski list, kartonček za ocenjevanje ter zgibanko z navodili oz. osnovnimi informacijami glede programa. Pri izbranem vinarju se bo pod vodstvom vinarja vključil v postopek ustvarjanja vina po svojem okusu. Gost si bo pripravil svojo steklenico vina z delavnico mešanjem različnih vin.  V kleti bo vinar vodil gosta skozi celoten postopek, ga naučil, kako razlikovati med različnimi sortami grozdja, razložil, kaj naj išče v vinu. Po vodeni degustaciji bo gost razumel, kaj vse vpliva na značaj vina, vonj in okus in si tako lažje oblikoval svoje vino. Vinar bo gosta poučil ekološki ali biodinamični pridelavi tudi v vinogradu in o delih v vinogradu nasploh. Glede na letni čas se bo oblikoval program, ki bo vključeval tudi dela v vinogradu, kjer bo gost lahko sodeloval.

CILJ

– Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, saj se bo z oblikovanjem turističnega produkta “vinar za en dan”, kjer bo gost na inovativen način aktivno vključen v postopek pridelave vina, ustvarila nova storitev, ki bo pospeševala rabo lokalnih izdelkov in prepoznavnost lokalnih sort,

– Omogočiti nov dejavnosti za ranljive skupine, saj bodo v oblikovanje produkta/storitve vključeni mladi vinarji.

REZULTATI / KAZALNIKI

Rezultat bo oblikovan turistični produkt, ki bo primeren za trženje. Pospešila se bo raba tako lokalnih izdelkov, v prvi vrsti vin, posredno pa tudi raba ostalih izdelkov in storitev v turizmu.

V produkt bo neposredno vključenih več ponudnikov – vinarjev, posredno pa bodo imeli korist tako gostinski ponudniki, ponudniki namestitev (daljšala se bo doba bivanja) in vsi ostali turistični ponudniki. Za oblikovanje produkta se bo zavod TRG povezal s ponudniki, da bodo vinarji osrednji izvajalci ponudbe. V okviru operacije se bo oblikoval popolnoma nov produkt, katerega vsebine se bodo še naprej nadgrajevale. Operacija bo z oblikovanjem novega turističnega produkta vsekakor vplivala na gospodarsko rast območja LAS in imela neposreden vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS Vipavska dolina.

V operacijo bodo vključeni mladi, tudi mladostniki, ki prihajajo iz vinogradniških kmetij (najmanj 3 mladi vinarji).

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/