Pozabljena avtohtona zelišča – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Pozabljena avtohtona zelišča
Upravičenec/izvajalec operacije: Ljudska univerza Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 1.12.2020 – 30.9.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 5.201,90
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.224,70
Javni poziv LAS 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Pozabljena avtohtona zelišča bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Pozabljena avtohtona zelišča«.

NAMEN

Ljudska univerza Ajdovščina namerava v operaciji »Pozabljena avtohtona zelišča« obuditi pozabljena zelišča, ki se jih nekdaj nabiralo na območju Vipavske doline po okoliških krajih. Na Ljudski univerzi Ajdovščina v zadnjih letih opažajo velik porast obiskovanja zeliščarskih tečajev. Znanje, ki se je včasih prenašalo iz roda v rod in se je v obdobju potrošništva pozabilo, je sedaj ponovno iskano. Starejše udeleženke tečajev ljudske univerze opažajo, da kljub vsej poplavi informacij, v zeliščarski literaturi ni tistih zelišč, ki so jih kot majhne deklice nabirale za prodajo. Zato so se odločili, da v operaciji podrobno proučijo 11 avtohtonih zelišč, na katera današnja zeliščarska literatura pozablja z anmenom, da se pridobi čim več informacij. Ta zelišča so: bljušč (Tamus communis L.), smrdljička (Geranium robertianum), kadulja (Salvia pratensis), navadna milnica (Saponaria officinalis), bodeča neža (Carlina acaulis), navadna medena detelja (Melilotus officinalis), navadni potrošnik (Cichorium intybus), jerebika (Sorbus aucuparia), kosmatica, mišja uhca – dolgodlakava škržolica (Hieracium pilosella L.), navadni tolščak (Portulaca oleracea) in konošlja (Cannabis sativa).

CILJ

Operacija bo prispevala k doseganju treh ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina: 1. Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti, 2. Zmanjšanje neenakosti in večanje vključenosti ranljivih skupin, 3. Zagotovitev trajnostnega razvoja območja.

REZULTATI / KAZALNIKI

– organizacija 60-urne raziskovalne delavnice, v kateri bodo udeleženci iz ranljivih ciljnih skupin, pod strokovnim vodstvom, podrobno proučili ta zelišča;  skušali jih bodo najti v naravi, narisati na večji format, vzgojiti njihova semena, ter o njih napisati e-priročnik,

– izvedba razstave nastalih slik avtohtonih zelišč namenjene za širšo javnost predstavili narejen,

pripravljen e-priročnik z vsebino proučevanih zelišč,

– izvedba predavanja za širšo javnost s predstavitvijo uporabe zelišč v zdravilne namene in v kulinariki.

– 60-urno raziskovalno delavnico bo namenjena trem ranljivim ciljnim skupinam: starejšim brezposelnim (nad 55 let) in upokojencem, ki bodo vsa ta znanja o rastlinah poiskali in predajali naprej, ter mlajšim brezposelnim (15 – 29 let), katerim bodo to znanje prenesli.

Projekt bo imel trajnostni učinek. E-gradivo bo vsem dostopno na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina tudi po zaključku operacije.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/