Vipavske zgodbe – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Vipavske zgodbe
Upravičenec/izvajalec operacije: Zavod za turizem TRG Vipava
Začetek in zaključek operacije: 1.12.2020 – 30.4.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 5.091,50
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 4.234,28
Javni poziv LAS 3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vipavske zgodbe bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vipavske zgodbe«. 

NAMEN

Zavod za turizem TRG Vipava je z operacijo »Vipavske zgodbe« kandidiral za sredstva 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina (manjše operacije z višino upravičenih stroškov do 5.000 EUR).

V Vipavo in Vipavsko dolino prihaja čedalje več turistov in obiskovalcev, ki si želijo vodenih ogledov. Zavod za turizem TRG Vipava ima dobro vpeljan sistem lokalnega vodenja, ki pa potrebuje nadgradnjo na način, da se pripravi tematska vodenja, intrepretativna vodenja, ki bodo zanimiva za obiskovalce. Trenutno ima zavod samo dva aktivna lokalna vodnika, zato potrebuje nove, ki bodo imeli razširjena znanja, nadgradnjo znanj in načinov vodenja, in ki bodo znali na privlačen načinov podajati zgodbe iz Vipave in okoliških vasi. Namen je usposobiti nove lokalne turistične vodnike, ki bodo na atraktiven način podajali vipavske zgodbe različnim ciljnim skupinam (osnovnošolci, dijaki, upokojenci, team building skupine,…). Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in nove vodnike za podajanje doživetij vipavskih zgodb.

Novi programi in novo usposobljeni vodniki bodo pripomogli tudi k zmanjševanju brezposelnosti, saj bodo novosti pritegnile nove obiskovalce, več prihodkov za vodnike in posledično več prihodkov za celoten turizem (gostinstvo, vinarji, drugi turistični ponudniki). Gostje, ki se odločajo za vodenja, ostajajo na destinaciji več časa in vključujejo v svoje programe tudi kulinariko, degustacije in druge aktivnosti. Vodenja bodo pokrivala celotno območje občine Vipava, razvili se bodo novi programi vodenj in novi programi izletov na območju, ki bodo vključevali različne ponudnike turističnih storitev. To bo prineslo koristi za dobrobit prebivalcev iz območja LAS. V programu izobraževanja bo izvedeno tudi posebno izobraževanje za interpretativno vodenje oseb s posebnimi potrebami, da se bo tudi tovrstne goste lahko vključevalo v programe izletov in s tem olajšalo vključevanje v družbo. Aktivnosti operacije, ki jih bomo v okviru operacije promovirali, bodo pripomogle k večji prepoznavnosti območja LAS, posledično pa tudi k večji  gospodarski rasti območja.

CILJ

– Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev; z usposabljanjem 8 novih turističnih vodnikov bomo prispevali k vzpodbujanju rabe lokalnih storitev v dejavnosti turizma; tako na področju turističnega vodenja, vpliv pa bo tudi na večjo rabo lokalnih izdelkov in storitev s področja ostalih dejavnosti v turizmu, kot je npr. kmetijstvo, podeželski turizem, vinski turizem, gostinstvo, lokalni kmetijski produkti, …

– Omogočiti nov dejavnosti za ranljive skupine; v usposabljanje za lokalne turistične vodnike bodo povabljene in vključene tudi osebe iz ranljivih skupin SLR, starejši brezposelni, upokojenci in mladi do 30. leta. Starejšim se z vključevanjem v občasne oblike dela omogoča aktivno staranje in medgeneracijsko vključenost, mladim pa omogoča pridobivanje novih kompetenc, širjenje socialnih omrežij, vključitev na trg dela. Z usposabljanjem se omogoča pogoje za nova delovna mesta v turizmu.

REZULTATI / KAZALNIKI

Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in nove vodnike za podajanje doživetij vipavskih zgodb. Rezultat bo 8 novih usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov, med njimi najmanj dva iz ranljivih skupin opredeljenih v SLR.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/