Odprtje zunanjega prireditvenega prostora Na Gmajni

Vabljeni na odprtje zunanjega prireditvenega prostora »Na Gmajni«, ki leži v osrčju vasi Slap pri Vipavi in bo potekalo v nedeljo, 7.4.2024 ob 9:15.
V projektu LAS Obujeni Slap sodelujemo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Vipava in Krajevna skupnost Slap.
Aktivnosti so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Skupna vrednost nepovratnih sredstev znaša 46.229,00 EUR.