Srečanje gostinskih ponudnikov območja LAS Vipavska dolina v okviru projekta EKO OKUSI SLOVENIJE

30. januarja 2024 se je na sedežu pisarne LAS Vipavska dolina na pobudo chefa Tomaža Kavčiča iz Gostilne pri Lojzetu, Dvorec Zemono srečalo sedem gostinskih ponudnikov z območja LAS Vipavska dolina.

Uvodoma je Suzana Žvokelj Ferjančič iz RRA ROD Ajdovščina izpostavila izhodiščni cilj projekta, ki je bil odobren za sofinanciranje na podlagi uspešne kandidature na javnem pozivu Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, to je promoviranje in spodbujanje ekološkega kmetovanja kot ene od oblik naravi prijaznega kmetovanja. Ekološko kmetijstvo je pomembno zaradi ohranjanja biodiverzitete, ohranjanja čiste pitne vode, ekološka živila prispevajo tudi k zdravju. Slika na ravni celotne države se na tem področju iz leta v leto izboljšuje, pa vendar prepočasi, kot bi si želeli. Delež površin kmetijskih zemljišč v uporabi s strani ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi vanjo se je v desetih letih povečal za slabe štiri odstotne točke in je v letu 2022 znašal 11,1 odstotka vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, samooskrba z ekološkimi živili je le 30%, kažejo statistični podatki. Prav zato je dobro, da se spodbuja usmeritev v ekološki način kmetovanja z različnimi ukrepi in aktivnostmi.

V projektu EKO OKUSI SLOVENIJE z namenom povezovanja ekoloških kmetij, vrhunskih gostinskih ponudnikov in eko trgovin, sodelujejo območja Posavja, Gorenjske, Goričkega, Zgornje Vipavske doline in Južne Istre na Hrvaškem. Projekt bo v prvi polovici leta  2024 v Vipavski dolini postregel z zanimivimi dogodki in aktivnostmi.

Chef Tomaž Kavčič, ki je s svojim podjetjem Okusi d.o.o. partner v projektu,  je predstavil svojo pobudo o povezovanju na ravni območja LAS Vipavska dolina.  Ideja je, da bi se v okviru projekta vzpostavila skupina, ki bi skupaj oblikovala produkt – storitev cateringa vrhunskih jedi s podpisom Vipavske doline »Vipavska cula«. Jedi bi bile kolikor je mogoče lokalnega ekološkega izvora. Analiza ponudbe ekoloških surovin na območju LAS Vipavska dolina in širše je namreč pokazala, da je ponudba za konstantno uporabo ekoloških surovin v kuhinjah lokalnih gostincev preskromna, medtem, ko je za storitve cateringa, ki bi bile občasne, mogoče ekološke surovine zagotoviti v večji meri.

Nosilci in kuharski mojstri in mojstrici Denis Ibrišimović (Gostilna Podfarovž), Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu, Dvorec Zemono), Silva Cigoj (Arkade turizem), Jasmina Črv Čermelj (Gostilna Sivi Čaven), Kristijan Vidmar (Penzion Sinji vrh), Erik Žabar (Gostilna Krhne) in Matej Lavrenčič (Gostilna Faladur) so se strinjali s podpisom pisma o nameri za sodelovanje v zaenkrat neformalni skupini. V okviru projekta bo oblikovana celostna grafična podoba Vipavske cule in vzpostavljena spletna stran za promoviranje novega produkta. Kaj bodo zakuhali povezani gostinski ponudniki pa bo znano do konca letošnjega maja.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin EKO OKUSI SLOVENIJE, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.