Objavljena uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027

V Uradnem listu je bila 22. 12. 2023 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Uredba določa podpore v okviru pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 sofinancira s sredstvi dveh skladov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://skp.si/novice/objava-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-obdobju-do-leta-2027

LINK DO UREDBE