AKTIVNOSTI PROJEKTA OBUJENI SLAP

Območje zunanjega prireditvenega prostora »Na Gmajni« leži v osrčju manjše vasi Slap pri Vipavi, ki se ponaša z bogato zgodovino in bogato vinsko-kulinarično ponudbo. Prvič je bila vasica omenjena že leta 1215. Ob samem poljedelstvu je postajalo vinogradništvo vse pomembnejša panoga, že v 19. stoletju so začeli načrtno zasajati tudi vinograde. Skozi slikovito pokrajino Vipavske doline se pot vije do vasice, znane po slapovih in vinogradih – Slap. Vas je dobila ime po slapovih, ki nastajajo iz voda različnih bližnjih potokov. Poleg voda ponuja Slap še zanimive stavbe, kamnite portale, vodnjake,…

Z zaključkom prve faze projekta LAS Obujeni Slap, v katerem sodelujemo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina, Občina Vipava in Krajevna skupnost Slap bo dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor v eni izmed idiličnih vinsko-kulinaričnih vasi. Obnovljeni prostor lahko tako postane eden izmed ikoničnih prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov na območju LAS Vipavska dolina, obenem tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, tečajev in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam. Ob začetku projekta je bil to zunanji prireditveni prostor s tradicijo, ki je bil potreben temeljite obnove. Na Slapu imajo že sedaj kar nekaj tradicionalnih dogodkov in prireditev.

Sami cilji projekta LAS, ki združuje tri ključne partnerje so sicer:

  • izboljšanje stanja okolja preko urejanja javnega zunanjega prireditvenega prostora oz. površin, ki trenutno v vasi Slap predstavljajo degradirano območje,
  • povečati obseg javne infrastrukture v vaških jedrih območja LAS Vipavska dolina namenjene druženju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa, organizaciji kulturnih in ostalih dogodkov ter trženju lokalnih produktov,
  • mrežiti ponudnike za skupni nastop na promocijskih dogodkih,
  • povezati in aktivirati prebivalce za aktivno delovanje tako za skupno dobro kot lastno korist.

V juniju 2023 je bil izveden kulturni dogodek “Slap zbor” – srečanje pevskih zborov. Vipavska dolina je bila od nekaj pevska dolina in predvsem ljudsko petje je bilo prebivalcem LAS Vipavske doline blizu. Petje in poslušanje petja je od nekdaj predstavljalo pomemben element druženja in oblikovanja skupnosti. Na dogodku, ki je potekal 5. junija na Slapu so tako nastopile tri pevske zasedbe: Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Ženski komorni zbor Vox Annae, Vokalna skupina Karina, ki so navdušile zahtevnejše in tiste nekoliko manj zahtevne zborovske poslušalce.

Na Slapu je v drugi polovici meseca decembra 2023 potekala tudi aktivnost “community buildinga” s predstavitvami in svetovanji s področja digitalnih javnih storitev v različnih dopoldanskih in popoldanskih terminih na Slapu.

Občina Vipava je skupaj s Krajevno skupnostjo Slap v sklopu vzdrževalnih del obnovila nekdaj širom poznan zunanji prireditveni prostor. Majhni utilitarni objekti na »GMAJNI« so bili zgrajeni leta 1987, namenjeni pa so bili za organizacijo družabnih dogodkov. Zaradi dotrajanosti objektov, ki so deloma uničeni tudi zaradi vandalizma pred začetkom projekta Obujeni Slap, dogodkov in prireditev tam ni bilo mogoče organizirati. Objekti so pred začetkom projekta bili neuporabni, saj niso imeli delujočih priključkov za elektriko in vodo, bili so dotrajani in kot taki neuporabni. Naložbo tako sestavlja: obnova odra za nastopajoče, ureditev garderobe in WCjev, obnova stavbe, točilnega pulta, šanka, vsa pripravljalna dela in zaključna dela.

Posegi so obsegali različna gradbeno obrtniška in instalacijska dela: sanacijo poškodb na strešni kritini, na enem objektu menjavo kritine z ekvivalentno, sanacijo poškodb na ometih, pranje in pleskanje fasad in notranjih sten, menjavo talne in stenske keramike, polaganje nove keramike v nekaterih prostorih, menjavo poškodovanega stavbnega pohištva, menjavo sanitarne keramike, prenovo vodovodne in električne instalacije, prenovo razsvetljave. V priključke se ni posegalo, tako so dimenzije, kapaciteta in izgled objektov ostali nespremenjeni.

Planirano je sofinanciranje upravičenih stroškov operacije v deležu 85% s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 46.229,00 EUR. Projekt se izvaja od prvega julija 2022 in se bo ob trenutnem podaljšanju, zaključil konec marca 2024.

Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije LAS OBUJENI SLAP, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/podukrep 19.2.