ZAKLJUČEK PROJEKTA LAS MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA

Ključne koristi za območje LAS Vipavska dolina so:

 • Ohranjanje tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj, ki se zaradi menjave generacij in tehnološkega razvoja pogosto izgubljajo in se ne prenašajo na naslednje generacije in zainteresirano javnost,
 • socialno vključevanje ciljnih skupin različnih generacij, ki zaradi življenjskih situacij nimajo zadostnih kompetenc in motivacije za aktivno vključevanje v družbo in na trg dela,
 • oživitev mestnega dogajanja z vsebinami, namenjenimi spodbujanju družbene odgovornosti do tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine,
 • dvig kompetenc in kreativnosti, ki so tako v učnih procesih, delovnih okoljih in lokalnem okolju premalo izražene in izkoriščene,
 • ureditev funkcionalnih javnih prostorov z ustrezno opremo za širši družbeni interes.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je izvedla aktivnosti inovativnega spoznavanja poklicev za osnovnošolce. V okviru dogodka Mladi In Castra v mesecu septembru 2022 je bila oblikovana podjetniška kulisa – tematski kotički (npr. pekarna, arhitekturni biro, elektroinštalacije, ipd), v katerih je bila ponujena učencem s celotnega območja LAS možnost, da s pomočjo didaktičnih iger spoznajo različne poklice in pridobijo uporabna znanja, veščine in spretnosti, ki so pomembne tudi za vsakodnevno življenje. Vse aktivnosti so bile oblikovane v sodelovanju z lokalnim gospodarstvom in z javnimi institucijami, ki skrbijo za izobraževanje na območju LAS oz. v širši regiji. Osnovnošolci zaključnih razredov (8. oz. 9. razred) so tako pod vodstvom mentorjev spoznavali različne poklice.

Partner Občina Vipava je izvedel naložbo v rekonstrukcijo dela objekta v Vipavi ter nabavil opremo za urejene prostore za namen medgeneracijska srečevanja. Medgeneracijsko središče Vipava se nahaja v mansardnih prostorih objekta na naslovu Beblerjeva ulica 18 v Vipavi. Medgeneracijsko središče Vipava nudi prostor za društvena dogajanja in za izvedbo vsebinsko različnih aktivnosti za zdravo in aktivno življenje za vse generacije, s poudarkom na medgeneracijskem srečevanju in izmenjavi znanj, posledično na ohranjanju običajev in navad ter znanj in veščin, ki zaradi globalizacije izginjajo.

Občina Vipava je izvedla več različnih usposabljanj za opolnomočenje in dvig kompetenc:

 • Telesna aktivnost In srce (Društvo upokojencev Vipava)
 • Predavanje za krepitev zdravja (Društvo upokojencev Vipava)
 • Brezplačni tečaj nemškega jezika (Zavod za turizem TRG Vipava)
 • Brezplačni tečaj angleškega jezika (Zavod za turizem TRG Vipava)
 • Kako premagati stisko? (Društvo za kreativno preživljanje prostega časa »razmetano podstrešje«)
 • Predavanje Camino di Santiago (Konjeniško društvo sv. Štefan Vipavska dolina)

Občina Ajdovščina je v okviru operacije s specializirano elektro-informacijsko opremo, opremo za obdelavo lesa ter opremo za obdelavo drugih materialov opremila objekt »Garaža« na Vilharjevi ulici v Ajdovščini. V lasti občine je tudi nabavljena oprema, ki je bila dana v uporabo Zavodu Beta iz Ajdovščine, ki izvaja dejavnost v javnem interesu na področju mladinskega sektorja. Nova oprema omogoča izmenjavo znanj, razvoj novih idej in izdelavo prototipov izdelkov, ki spodbujajo kreativnost vseh generacij. V okviru operacije LAS je bil pripravljen tudi Upravljavski načrt Medgeneracijskega kreativnega centra Ajdovščina.

Občina Ajdovščina je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izdelala analizo stanja in potreb medgeneracijskega prenosa znanja. Na osnovi te analize je bil zasnovan in vzpostavljen program medgeneracijskega povezovanja, ki sledi cilju prenosa znanja za ohranjanje tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine.  Vzpostavljena je bila neformalna mreža nosilcev znanj in veščin predvsem s področja šiviljstva, mizarstva, rezbarstva, kamnoseštva, pletarstva, strugarstva, kovaštva, čebelarstva, sirarstva ter izdelave zadrg. Nosilci znanj so bili vključeni v različne aktivnosti operacije: etnografska raziskava, kreativne delavnice, video prikazi veščin, video pogovori, prikaz uporabe nabavljene opreme, zaključni dogodek. Idej

Na osnovi analize stanja in potreb medgeneracijskega prenosa znanja je bil izveden sklop usposabljanj, z namenom spodbujanje kreativnosti operacije Medgeneracijski prenos znanja so potekale sledeče delavnice:

 • Strateški sprint – Strateška delavnica namenjena zasnovi medgeneracijskega kreativnega centra v Ajdovščini
 • #Retrovikend 1 – #retrobiznis – Delavnica namenjena komunikacijskim izzivom medgeneracijskega prenosa znanja
 • #Retrovikend 2 – Znanja preteklosti za izdelke prihodnosti – Delavnica namenjena ustvarjanju izdelkov prihodnosti na osnovi znanj preteklosti s področja paletnega vrtnega pohištva, rezbarjenja in oblikovanja tekstila)
 • #Retrovikend 3 – #retrodebate – Pogovori z relevantnimi deležniki na področju medgeneracijskega prenosa znanja
 • #Retrovikend – Izdelovanje pletenih košaric – Zaključni dogodek operacije za spodbujanje ohranjanja pletarske tradicije ob prilagajanju sodobnim potrebam in materialom ter ročnih del – kvačkanja.

VIDEO VSEBINE:

#RETROVEŠČINE

#RETRODEBATE

Aktivnost se izvaja v okviru operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.