Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja

LAS Vipavska dolina pripravlja Strategijo lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina do 2027, ki bo, po potrditvi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, osnova za črpanje pripadajočih sredstev dveh evropskih skladov (EKSRP/LEADER in ESRR/CLLD).

Kot ključne poznavalce potreb in potencialov smo za ključne deležnike izvedli animacijske delavnice, na katerih smo skupaj prevetrili ideje za doseganje ciljev SLR in oblikovali ukrepe za izvajanje strategije lokalnega razvoja.