Energetsko učinkovita prenova Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Prenova Rustjeve hiše v centru Ajdovščine in vzpostavitev Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije v obnovljenem pritličju sledi načelom celovite energetske sanacije. Sprojektirane so rešitve gradnje in sanacijski ukrepi, ki bodo prispevali k izboljšanju energetske zmogljivosti objekta, kar posledično pomeni optimizacijo obratovanja ter zmanjševanju ogljičnega odtisa in toplogrednih plinov.  Načrtovanje in izvedba rekonstrukcije upošteva tudi najvišje okoljske standarde, kot so okoljska učinkovitost, učinkovita izraba naravnih virov, trajnostna dostopnost, izboljšanje bivalnega okolja in zmanjševanje vplivov na okolje in itd..

Prenova objekta Rustjeve hiše, ki je varovana s predpisi o varstvu kulturne dediščine, vključuje sanacijo strehe in zunanjega ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva ter zamenjavo in posodobitev vse strojne in elektroinstalacije. Urejeno bo ogrevanje stavbe z vgradnjo zmogljive in energijsko učinkovite toplotne črpalke z optimiziranimi stroški ogrevanja. Z namestitvijo učinkovitejše toplotne črpalke in konvektorjev za ogrevanje in hlajenje bo dosežena  prijetna klima v objektu in bo zagotavljala ugodje uporabnikov. Z vgradnjo dvigala med nadstropji se bo zagotovilo trajnostno dostopnost do vseh prostorov, še toliko bolj za različne ranljive in gibalno ovirane obiskovalce. Namestilo se bo tudi energetsko varčne razsvetljavo, ki ob enaki ali boljši osvetlitvi porabi manj električne energije in nudi enostavnejše upravljanje.

Učinkovito projektiranje, energetska sanacija in rekonstrukcija stavbe objekta Rustjeve hiše in vzpostavitev Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije v njenem pritličju predstavlja dobro prakso, ki sledi direkcijam za energetsko prenovo zgradb, okoljevarstva in zelenega javnega naročanja. Obnova objekta neposredno vpliva na revitalizacijo območja dela starega mesta Ajdovščine ter neposredno prispeva k okoljskim parametrom in pozitivno vpliva na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje. Rekonstrukcija Rustjeve hiše v samem mestnem centru Ajdovščine, bo izvedena skladno z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in bo vplivala tudi na ponovno obujanje dediščinske pekarstva in mlinarstva na območju ter mu bo dala višjo vrednost.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.