Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju Strategije lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina do 2027

LAS Vipavska dolina trenutno pripravlja Strategijo lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina do 2027, ki bo, po potrditvi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, osnova za črpanje pripadajočih sredstev dveh evropskih skladov (EKSRP/LEADER in ESRR/CLLD) v skupni višini cca 1,1 mio EUR. Sredstva LAS Vipavska dolina iz vira Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP/LEADER) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR/CLLD) so namenjena predvsem manjšim projektom, za katere je težje ali nemogoče kandidirati za nepovratna sredstva na drugih javnih razpisih za bodisi lokalna, nacionalna ali evropska sredstva.

Kot ključne poznavalce potreb in potencialov vas institucije podpornega okolja in predstavnike zasebnega sektorja, vabimo na delavnico, na kateri bomo skupaj prevetrili ideje za doseganje ciljev SLR in oblikovali ukrepe za izvajanje strategije lokalnega razvoja.

 Delavnica bo potekala v četrtek, 1. junija 2023 ob 9.00 uri v prostorih Območne obrtne zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

 Pobude lokalnega okolja vidimo kot priložnost, da v tem programskem obdobju še bolj prisluhnemo potrebam in povežemo območje LAS Vipavska dolina ter pripomoremo k realizaciji projektnih idej.

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo za potrditev udeležbe do torka. 30. maja na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si.

Veselimo se vašega sodelovanja!