ZAČELA SE JE OBNOVA GMAJNE NA SLAPU

S pomladnimi dnevi se je začela obnovitev prireditvenega prostora na Gmajni na Slapu. Ta je del partnerskega projekta Lokalne akcijske skupine (LAS) Vipavska dolina »Obujeni Slap«, v katerem so se povezali Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS, Občina Vipava ter Krajevna skupnost Slap. Poleg naložbe na Gmajni projekt vključuje tudi druge vsebine, ki so z vidika družbene upravičenosti in ostalih kriterijev pomembne za celotno območje LAS Vipavska dolina, na podlagi česar je upravni odbor LAS potrdil projekt kot ustrezen za sofinanciranje z EU sredstvi ukrepa LEADER.

Pobuda za obnovo in revitalizacijo prireditvenega prostora je prišla s strani krajanov, ki želijo na kraju, kjer so že v preteklosti potekale širom znane družabne prireditve, obuditi številne nekdaj tradicionalne dogodke, po drugi strani pa organizirati nove dogodke za namen promocije lokalnih produktov in storitev, ne le z območja vasi Slap, ampak celotnega območja LAS Vipavska dolina. V okviru projekta se bo obnovilo nekdanji zunanji prireditveni prostor na Gmajni na Slapu. Objekti so sedaj v slabem stanju, saj nimajo delujočih priključkov za elektriko in vodo, so dotrajani in kot taki neuporabni. Po zaključku obnove bo dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor v eni izmed idiličnih vinsko-kulinaričnih vasi območja LAS Vipavska dolina postal eden izmed ikoničnih prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov, obenem pa tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, tečajev in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam v kraju in okolici.

V začetku meseca aprila je na Gmajni potekal prvi operativni sestanek vseh partnerjev v projektu z izvajalcem del. Dela pri katerih bodo, v okviru prispevka v naravi, pomagali tudi krajani, bodo zaključena poleti, po planu do šagre.

Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije LAS OBUJENI SLAP, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2.