Potrjeni dve operaciji LAS

Z velikim veseljem sporočamo, da je LAS Vipavska dolina prejel odločbo o pravici do nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacijo Obujeni Slap.

Poleg vodilnega partnerja v operaciji LAS Vipavska dolina Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, sodelujeta še Občina Vipava, ki bo prispevala svoj del pri obnovi “Gmajne” ter Krajevna Skupnost Slap s prispevkom v naravi v obliki dela. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 46.229,00 EUR, operacija pa se bo zaključila konec tega leta.

Dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor v eni izmed idiličnih vinsko-kulinaričnih vasi območja LAS Vipavska dolina, v vasi Slap, bo postal eden izmed ikoničnih prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov na območju LAS Vipavska dolina, obenem tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, tečajev in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam. Gre za podeželski zunanji prireditveni
prostor s tradicijo, ki je trenutno degradiran in potreben temeljite obnove, s čemer se bo prostor oživilo in s tem ponovno obudilo tudi zanimanje in željo po druženju tako pri vaščanih kot tudi v širši skupnosti. Obenem bo predstavljal možnost organizacije različnih kulturnih, družabnih in vinsko-kulinaričnih dogodkov s predstavitvijo ponudbe celotnega območja.

Z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj pa smo podpisali pogodbo za operacijo LAS Vipavska dolina Medgeneracijski prenos znanja, ki jo izvajamo skupaj z Občinama Ajdovščina in Vipava. Vrednost nepovratnih sredstev operacije znaša 224.884,24 EUR, operacija pa se zaključi 30.6.2023.

Poleg mehkih vsebin vključuje projekt tudi naložbe, in sicer v obnovo, ureditev in nabavo opreme v vzpostavljeno Medgeneracijsko središče Vipava; urejeni in opremljeni bosta dve učilnici. V mansardi bodo urejene tudi skupne sanitarije in manjša čajna kuhinja. V Ajdovščini bo vzpostavljen medgeneracijski kreativni center, za katerega bo dobavljena potrebna oprema za delovanje. V urejenih in ustrezno opremljenih javnih prostorih v Vipavi in Ajdovščini bo omogočeno trajnostno izvajanje vsebin medgeneracijskega prenosa znanj, socialnega vključevanja ter opolnomočenja različnih ciljnih skupin, tudi mladih, ki se odločajo o izbiri svoje poklicne poti.