Prvo srečanje chefa Tomaža Kavčiča z ekološkimi kmetovalci

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta sodelovanja LAS EKO Okusi Slovenije so v polnem zagonu. V projektu sodelujemo 4 slovenske LAS: poleg LAS Vipavska dolina še LAS Posavje, LAS Gorenjska košarica in LAS Goričko 2020, kot tuji partner pa sodeluje LAG Južna Istra.
Na prvem srečanju chefa Tomaža Kavčiča (partner Okusi d.o.o.) z ekološkimi kmetovalci so v petek, 17.3.2023 bili postavljeni temelji nadaljnjega sodelovanja.
Po opravljeni analizi ekoloških kmetovalcev, ki so vpisani v register MKGP na območju LAS Vipavska dolina (zaobjema občni Ajdovščina in Vipava) so le ti bili povabljeni na sodelovanje med katere sodi tudi organizacija B2B srečanja med chefom Tomažem Kavčičem in zainteresiranimi eko kmetovalci. Le ti bodo s sovjimi sestavinami sodelovali pri pripravi ekoloških krožnikov, ki bodo vključeni v skupno knjigo EKO Okusov Slovenije.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin EKO OKUSI SLOVENIJE, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.