Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom

Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom tudi v tekočem programskem obdobju.
Tako so odločili partnerji na petkovi seji skupščine s potrditvijo Aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina. Strokovno administrativno vodenje partnerstva so ponovno zaupali Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, ki bo naloge vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina opravljala do zaključka programskega obdobja 2021 – 2027.