Vabilo na 11. (izredno) sejo Skupščine LAS Vipavska dolina

Člani LAS Vipavska dolina vabljeni na 11. (izredno) sejo Skupščine LAS Vipavska dolina, ki bo potekala v petek, 24. februarja 2023 ob 16. uri, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Med 15:40 in 16:00 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev zapisnikarja
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo Vodilnega partnerja LAS (RRA ROD Ajdovščina) o aktivnostih priprave na programsko obdobje 2021 – 2027
5. Seznanitev z izstopi članov, izključitvami članov in pristopi novih članov
6. Pregled in potrditev Aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina
7. Pregled in potrditev Pogodbe o izvajanju nalog vodilnega partnerja partnerstva LAS Vipavska dolina
8. Potrditev vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina
9. Pregled in potrditev Pravilnika o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina
10. Potrditev uvedbe članarine in njene višine za leto 2023
11. Razpis volitev v organe LAS
12. Razno.

Zaradi ustrezne organizacije seje vas prosimo, da svojo prisotnost oziroma odsotnost sporočite v tehnično pisarno LAS na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si.

Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini.

Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost tudi za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri izboljšanja delovanja naše lokalne akcijske skupine v novi finančni perspektivi.