Energetsko učinkovita prenova Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Občina Ajdovščina bo, ob pomoči sofinancerskih sredstev Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvedla investicijo v obnovo pritličja Rustjeve hiše Ajdovščina, ki bo urejeno v Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije.

Obnova objekta Rustjeve hiše, ob upoštevanju najvišjih okoljskih standardov, neposredno vpliva na revitalizacijo območja dela starega mesta Ajdovščine ter neposredno prispeva k okoljskim parametrom ohranjanja in izboljšanja okolja. Najpomembnejši okoljski vidik sanacije objekta je energetska sanacija ter nadgradnja objekta v smislu učinkovite rabe obnovljivih virov energije.

Okoljska trajnost sanacije objekta Rustjeve hiše bo dosežena tudi z učinkovito prostorsko prenovo in montažo opreme skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju. Med drugim gre za naročanje storitev in blaga, ki ima v primerjavi z običajnim blagom v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavlja energetsko učinkovitost, varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter ima enake ali boljše funkcionalnosti. Oprema v objektu bo energijsko učinkovita ter proizvedena iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi. Izpolnjeni bodo relevantni cilji za gradnjo stavb, naročanje določene opreme, ter rastlin v okviru zunanje ureditve, vse v skladu okoljskimi cilji in vidiki določenimi v 6. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), torej:

 1. delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;
 2. delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;
 3. delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;
 4. delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;
 5. delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;
 6. delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;
 7. delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III (prostornina v stavbo vgrajenih materialov se izračuna tako, da se od bruto prostornine stavbe, izračunane skladno s SIST ISO 9836, odšteje neto prostornina stavbe, izračunana po tem standardu. V izračun prostornine v stavbo vgrajenega lesa se vključijo leseni sestavi oziroma konstrukcije, ki temeljijo na lesenih elementih.) – razen če se uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED;
 8. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
 9. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
 10. razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;
 11. delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Pomembni prispevek prenove objekta k okoljski trajnosti bo dodan tudi z opolnomočenjem obiskovalcev prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije ter prebivalcev LAS Vipavska dolina o pomenu trajnostne in energetsko učinkovite prenove.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.