EKO OKUSI SLOVENIJE – OPERACIJA SODELOVANJA LAS

Naziv operacije sodelovanja LAS EKO Okusi Slovenije
Odobritev: 6. javni poziv MKGP
Sodelujoči LASi: LAS Posavje, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020
Partnerji in upravičenci do nepovratnih sredstev: LAS Vipavska dolina: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Kristjan Vidmar (kmetija) ter podjetje OKUSI, gostinstvo in turizem d. o. o.

LAS Gorenjska košarica: BSC Kranj, poslovno podporni center d. o. o. (kot vodilni partner LAS), Kmetija Vegerila (Tilen Praprotnik, nosilec kmetijskega gospodarstva), Klasa d. o. o. in JZ Turizem in kultura Radovljica.

LAS Goričko 2020: zasebni zavod Bistra hiša Martjanci – Smart House Marjanci, Pribinovina d. o. o., Kodila d. o. o. ter Gostilna Rajh (Tanja Pintarič s. p.).

LAS Posavje: Regionalna razvojna agencija Posavje, Mestna občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Jože Repovž – Kmetija Repovž, Kmetija Omerzu (Manca Omerzu, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji) ter podjetji Evrosad d. o. o. Krško in Debeluh d. o. o.

Sodelovanje s tujim LAS: LAG Južna Istra
Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.12.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 505.354,94 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 380.136,25 EUR
Vrednost operacije na ravni LAS Vipavska dolina (z DDV): 109.758,04 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER na ravni LAS Vipavska dolina: 93.030,27 EUR

Aktivnosti operacije sodelovanja LAS EKO Okusi Slovenije sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

S projektom »EKO OKUSI Slovenije« se bo uresničevala evropska strategija »Od vil do vilic«. Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji – “chefi”  in  eko trgovinami. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin in vključevanju le-teh v vrhunsko kulinariko. Na ta način bo nadgrajena edinstvena gastronomska ponudba Slovenije, uresničena pa bo tudi najboljša praksa povezovanja kmetijstva s turizmom.

Partnerji načrtujemo tudi izvedbo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na ekoloških kmetijah in delavnic kuhanja z vrhunskimi chefi za mlade ter manjših investicij, s katerimi bo poskrbljeno predvsem za tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem LAG Južna Istra bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi in ogledu dobrih praks.

Z operacijo bomo povečali prepoznavnost ekoloških kmetij in zanimanje za slovenske kulinarične jedi iz ekoloških surovin in na ta način nadgradili gastronomsko ponudno v Sloveniji, ki omogoča nepozabna doživetja.

KLJUČNI CILJI:

Povečati potrošnjo lokalnih ekoloških surovin, dvigniti njihovo dodano vrednost in razviti vrhunske kulinarične jedi iz ekoloških surovin, ki omogočajo povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju ekološkega kmetovanja, vrhunske kulinarike, turističnih ponudnikov in gastronomskega turizma.

Podpreti obstoječe lokalne ekološke kmetije in vrhunske kuharje, katere je covid situacija tudi najbolj prizadela in z tehnološkimi nadgradnjami povečati dodano vrednost izdelkom ter tako izboljšati ekonomski položaja in potencial zaposlovanja ter podjetništva s ciljem ustvarjanja novih zelenih delovnih mest.

Z aktivacijo ekološkega kmetovanja, skrajšati dobavne verige, povečati atraktivnost ekološkega kmetovanja in ohraniti vitalnost slovenskega podeželja.

Vključiti mlade s pomočjo interaktivnih delavnic na ogledu ekoloških kmetij in pri snovanju novih kulinaričnih krožnikov ter na ta način omogočiti prenos znanja in kompetenc in spodbuditi mlade, da se odločajo za poklic kmeta ali kuharja.

Razviti skupno ponudbo EKO Okusov Slovenije in izbrati novo trendovsko tržno pot, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti slovenskih jedi iz ekoloških surovin, kulinaričnih dogodkov posameznih območij ter promociji Okusov Slovenije.

KLJUČNI REZULTATI:

 • Analiza ekološke pridelave in predelave
 • Izbor ekoloških surovin za razvoj sezonskih ekoloških krožnikov s strani vrhunskih kuharjev
 • Tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij za povečanje proizvodnje ekoloških surovin, izvedbe izobraževanja, dogodkov
 • Ureditev eko kotičkov za prodajo ekoloških surovin
 • Umestitev digitalnih točk za potrebe predstavitve ekoloških kmetij, surovin in razvitih kulinaričnih jedi
 • Ogledi in prenosi dobrih praks med sodelujočimi območji LAS, izobraževanja in delavnice
 • Knjiga z recepti jedi iz ekoloških surovin vrhunskih kuharjev EKO Okusi Slovenije
 • Dogodek vrhunske kulinarike – predstavitev novo razvitih kulinaričnih jedi iz eko surovin – EKO Okusi Slovenije z gosti iz Južne Istre in Okusov Posavja, Okusi Vipavske, Okusi Radolce, Gourmet over Mura

SKUPNE AKTIVNOSTI

 • Vzpostavitev registra ekoloških kmetij
 • Izbor eko surovin iz ekoloških kmetij ter razvoj eko prigrizkov ter kulinaričnih krožnikov v sodelovanju z vrhunskimi kuharji
 • Izvedba vrhunskega kulinaričnega dogodka, kjer se bodo predstavile novo razvite kulinarične jedi iz partnerskih območjih LAS – skupen kulinarični dogodek na Gradu Rajhenburg
 • Skupen ogled dobrih praks – strokovna ekskurzija v LAS Južna Istra
 • Izdelava knjige EKO Okusi Slovenije

KLJUČNI REZULTATI NA OBMOČJU LAS VIPAVSKA DOLINA:

 • Analiza ekološke pridelave in predelave
 • Organizacija B2B srečanja med ekološkimi kmetovalci in gostinci
 • Priprava sezonskih ekoloških krožnikov
 • Dogodek za osnovnošolce »Kuham EKO z vrhunskim chefom Tomažem Kavčičem«
 • Festival EKO Okusi Vipavske doline
 • Tehnološka nadgradnja kmetije ekološkega kmetovalca Kristjana Vidmarja
 • Predstavitve ekološke kmetije za osnovnošolce in kmetovalce
 • Usposabljanja na temo partnerskega ekološkega kmetovanja in oblikovanje pilotnega modela partnerskega kmetovanja

Povezavi na spletno stran:

Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja in na spletno stran PRP 2014–2020