Prehod na sonaravno oskrbo s hrano operacija sodelovanja 6. javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije: Prehod na sonaravno oskrbo s hrano
Sodelovanje z LASi: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca
Projektni partnerji: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Sodelovanje s tujim LAS: LAG Zeleni trokut iz Hrvaške
Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.03.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 384.505,74 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 288.529,86 EUR

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

Izhodišče za pripravo predloga operacije sodelovanja treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Operacija sodelovanja kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je zato temeljno vodilo naše operacije, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.

Strateško načrtovanje celostne oskrbe z ekološko in biodinamično hrano je bilo na nivoju sodelujočih LAS doslej obravnavano predvsem v okviru oskrbe z lokalno hrano, vendar pri tem ekološko in biodinamicno kmetovanje ni bilo dovolj izpostavljeno, da bi omogočalo razvoj trga tega segmenta.

KLJUČNI CILJI:

– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;

– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;

– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;

– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;

– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;

– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;

– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

KLJUČNI REZULTATI:

  1. Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane
  2. Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane
  3. Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije
  4. Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija
  5. Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko/biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj
  6. Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
  7. Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi
  8. Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki)
  9. Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja
  10. Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano

Povezavi na spletno stran:

Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

in na spletno stran PRP 2014–2020: www.skp.si