Prvo partnersko srečanje za “Medgeneracijski prenos znanja”

Operacija LAS Medgeneracijski prenos znanja, ki je bila neposredno potrjena na upravnem odboru LAS Vipavska dolina, se danes, 1.7.2022  začne izvajati. Aktivnosti se bodo izvajale v tesnem sodelovanju vseh partnerjev: VP LAS: RRA ROD Ajdovščina, Občina Vipava in Občina Ajdovščina na podlagi pristopa »od spodaj navzgor«; na podlagi analize potreb obeh urbanih središč LAS, Ajdovščine in Vipave.

Na prvem partnerskem sestanku, ki je potekal 1.7.2022 se je sestalo celotno partnerstvo z namenom postavitve terminskega plana in pregleda vseh skupnih aktivnosti po delovnih sklopih.

Ključne koristi za območje LAS Vipavska dolina bodo:

  • Ohranjanje tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj, ki se zaradi menjave generacij in tehnološkega razvoja pogosto izgubljajo in se ne prenašajo na naslednje generacije in zainteresirano javnost,
  • Socialno vključevanje ciljnih skupin različnih generacij, ki zaradi življenjskih situacij nimajo zadostnih kompetenc in motivacije za aktivno vključevanje v družbo in na trg dela,
  • Oživitev mestnega dogajanja z vsebinami, namenjenimi spodbujanju družbene odgovornosti do tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine,
  • Dvig kompetenc in kreativnosti, ki so tako v učnih procesih, delovnih okoljih in lokalnem okolju premalo izražene in izkoriščene,
  • Ureditev funkcionalnih javnih prostorov z ustrezno opremo za širši družbeni interes.

Več o sami operaciji si lahko preberete tukaj.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.