Odobren projekt sodelovanja – PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO

V juniju smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejeli potrditev za sofinanciranje dveh projektov sodelovanja. Projekta sta bila odobrena v okviru 6. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«, ki je bil objavljen 26.11.2021. Od razpoložljivih 4.188.000,00 EUR sredstev so bila za območje LAS Vipavska dolina pridobljena sredstva za projekta PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO in EKO Okusi Slovenije.

Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO« daje glavni poudarek sonaravno pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi treh slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin; LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem in LAS V objemu sonca ter enim tujim partnerjem LAG Zeleni trokut bo skupaj pričelo z izvedbo projekta, ki omogoča celostni pristop k strateškemu načrtovanju razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Območja treh slovenskih LAS lahko skupaj zagotovijo raznolikost ponudbe ekološke in biodinamične hrane, s čimer se lahko ponaša le malo območij v Sloveniji – od zgodnjega do poznega sadja in zelenjadnic, žit, oljčnega olja, pestrosti zelišč in divje hrane, kot tudi kakovostnega mleka, mlečnih in mesnih izdelkov ter mesa.

Vključeni partnerji zastopajo ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, sektor prodaje lokalne hrane, lokalni razvoj, društva, mlade ter šolstvo. Projekt je nastal na pobudo Občine Ajdovščina. Poleg občine in razvojne agencije sestavljajo partnerstvo na ravni LAS Vipavska dolina še ekološki kmetovalec Mitja Ipavec, Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje ”AJDA” Goriška in Osnovna šola Danila Lokarja.  Na območju LAS s CILjem, kot vodilni partner LAS sodeluje ICRA d.o.o. Idrija, kot partner javnega sektorja Občina Idrija, ekonomski partner Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., kot socialni pa Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine.  Območje LAS V objemu sonca kot vodilni partner zastopa RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, kot partner sodelujeta tudi dve občini: Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče-Vogrsko, šolstvo predstavlja Šolski center Nova Gorica, poleg tega pa so prisotni še trije ekološki kmetovalci: Tom Ločniškar, Mark Smerajc in Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Ključni cilji operacije sodelovanja LAS so:

– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;

– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;

– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;

– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;

– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;

– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;

– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

Partnerji projekta »PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO« smo skupaj zaprosili za 288.529,86 EUR sofinanciranja, od tega bo za izvedbo projekta na območju LAS Vipavska dolina s strani sklada EKSRP namenjenih 95.945,29 EUR, projekt se bo začel izvajati 1. 10. 2022 bo 27 mesecev, in sicer do 31. 12. 2024.