Rustjeva hiša kruha se predstavlja in povezuje

Prav tako kot se prenova Rustjeve hiše v centru Ajdovščine izvaja v polnem teku, se živahno razvijajo tudi  ostale aktivnosti operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije.

Dobra komunikacija, povezovanje in širjenje informacij o naši bogati dediščini pekarstva in mlinarstva je bistvenega pomena za povečanje njene prepoznavnosti in razumevanja, ne samo med lokalnimi prebivalci, ampak tudi med različnimi obiskovalci LAS Vipavska dolina in drugo zainteresirano javnostjo. S tem namenom smo na Prešernovi ulici v centru Ajdovščine, ob gradbišču prenove Rustjeve hiše, na gradbiščne varovalne ograje namestili razstavo z vsebinami, ki so jih na to temo pripravili dijaki Srednje šole Veno Pion Ajdovščina skupaj z njihovimi starimi starši. Mimoidoče želimo ozavestiti, aktivirati in informirati o domačih temah in razmišljanjih, vezanih na kruh. Razstava je nastala v sodelovanju s Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina, ZRC SAZU (Raziskovalno postajo iz Nove Gorice) ter Inštitutom za mladinsko politiko – programom Mladost na Burji.

O kruhu smo govorili tudi na znanstveno-strokovnem posvetu z naslovom 16. Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije: Hrana in pijača v času krize – prakse pridelave, distribucije in uživanja. Dr. Jasna Fakin Bajec iz Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, Raziskovalne postaje Nova Gorica je v Kulturnem centru v Bistri pri Zagrebu predstavila aktivnosti vezane na Rustjevo hišo kruha v Ajdovščini ter pristope in digitalna orodja za ozaveščanje mladih o pomenu kruha v času revščine in izobilja. Govorili smo o čustvih, ki jih spomini na kruh sprožajo med starejšimi generacijami in razmišljali o metodah, kako pekarsko dediščino uporabiti kot vir za iskanje odgovorov o tem, kdo sem, komu pripadam in kam naprej.

Obnovljeno pritličje Rustjeve hiše kruha bo namenjeno umeščanju vsebin bogate lokalne pekarske in mlinarske tradicije, o kateri se izčrpno pogovarjamo, raziskujemo in informiramo že danes. V kolikor imate kakšen spomin, vtis ali anekdoto, ki bi jo želeli deliti z njimi na temo peka kruha v domačem domu, delovanju Ajdovskih pekarn ali mlinih, vas vabimo, da jih kontaktirate. Veseli bodo vašega sodelovanja.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.