MKGP je potrdilo 4. predlagano spremembo SLR LAS Vipavska dolina

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. aprila 2022 potrdilo četrto predlagano spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina.

LAS Vipavska dolina je tako postala upravičena do dodatnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz vira tranzicijske uredbe v skupni višini 62.948,00 eur. Upravni odbor LAS in Skupščina LAS sta že v decembru 2021 odločila, da se sredstva v višini 18.000 eur namenijo delovanju LAS, sredstva v višini 44.948,00 eur pa za izvajanje projektov, ki morajo biti zaključeni najkasneje do 30. 6. 2025. Polovico sredstev se bo namenilo za projekte za doseganje ciljev ukrepa SLR »Razvoj, povezovanje in promocija programov za pospeševanje vključevanja ranljivih skupin v družbo in na trg dela«, polovico pa za doseganje ciljev ukrepa SLR »Podpora aktivnostim za spoznavanje in ohranjanje okolja«.

Povezava na potrjeno 4. spremembo SLR