Vabilo na delavnico “Pomen prostovoljstva v družbi”

Delavnico bodo izvedli v petek, 8. aprila 2022, od 9.00 do 13.00, v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina.

Na delavnici bo izpostavljen pomen prostovoljstva pri ohranjanju tradicije in dediščine, tudi dediščine pekarstva in mlinarstva. Spregovorili bodo o dobrih praksah vpliva prostovoljstva na ohranjanje in razvoj družbe ter dediščine območja ter vpliv na nadaljnji razvoj družbenega okolja. Na splošno želimo ozavestiti ljudi o pomenu prostovoljstva, jih spodbuditi za večjo občutljivost do drugih in za nudenje pomoči ter prenos znanj in spretnosti na druge.

Na delavnico ste vabljeni vsi, še posebej pa bomo veseli starejših, da bi svoje dragoceno znanje in izkušnje prenašali na mlade.

Več informacij in prijave na anka.zajc@lu-ajdovscina.si ali 05 36 64 750.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.