Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Občina Ajdovščina bo v začetku prihajajočega novega leta 2022 pričela z rekonstrukcijo Rustjeve hiše v centru Ajdovščine, kjer je nekdaj delovala slovita pekarna. V pritličju hiše, na slabih 200m2, se bo vzpostavilo Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, kjer bo bogata lokalna dediščina prezentirana in interpretirana za nadaljnji razvoj območja. Prenova bo tudi vizualno odražala tradicijo lokalne dediščine pekarstva in mlinarstva. Investicija predstavlja ključni del operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji operacije so poleg Občine Ajdovščina, tudi Ljudska univerza Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina ter Mlinotest d.d.

Prostor doživetij bo prispeval k ohranitvi, ovrednotenju, oživitvi in predstavitvi bogatih tradicionalnih znanj pekarske in mlinarske tradicije. Ustvarilo se bo priložnosti za razvoj novih, inovativnih, privlačnih produktov in storitev. Našo ajdovsko tradicijo se bo ključilo v sodobno podjetništvo in v oblikovanje nove, kakovostne turistične ponudbe ter posledično ustvarjanje novih delovnih mest. Oblikovalo in izvajalo se bo ustrezno promocijo in izobraževanje o pekarski in mlinarski tradiciji na območju občine in na območju LAS Vipavska dolina.

Oživitev vsebin v stari pekarni v Rustjevi hiši, bo zaokrožila ponudbo Pilonove galerije in bo pripomogla k privlačnosti in oživljanju starega mestnega jedra Ajdovščina. Rustjeva hiša je umeščena neposredno ob nizu stavb, ki obkrožajo glavni mestni trg v Ajdovščini (Lavričev trg). Občina Ajdovščina je v prenovi prazne Rustjeve hiše, ki je trenutno prepuščena propadanju, prepoznala potencial za bogatitev in oživitev starega mestnega jedra Ajdovščine. Nadejajo se pestrega dogajanja in druženja z vami.

Občina Ajdovščina, Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.