“Ustvarjam svoj kruh” v okviru projekta Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije

V centru mesta Ajdovščine sta tako v Rustjevi hiši,  kot v sosedovi Pilonovi galeriji, nekdaj delovali sloviti domači pekarni. Veno Pilon je kot sin peka in pozoren kronist svojega časa naslikal prepoznavno umetnino, sliko kruha, ki ga je pekel njegov oče. V sklopu operacije Prostor doživetja pekarske in mlinarske tradicije smo prav Pilonovo sliko Kruh prepoznali kot vir navdiha za raznolike komunikacijske in  promocijske vsebine operacije. V sodelovanju s podjetjem I & S ALADIN d.o.o. je nastala beležka za recepte imenovana zvežčič za recepte.

Občina Ajdovščina je prepoznala potrebo po ohranjanju in predstavitvi dediščine pekarstva in mlinarstva območja Lokalne Akcijske Skupine Vipavske doline. Trenutno Občina Ajdovščina uspešno izvaja partnersko operacijo z naslovom Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V operaciji sodelujejo partnerji iz različnih sektorjev: Ljudska univerza Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Območna obrtno – podjetniška zbornica Ajdovščina in Mlinotest d. d.. Operacija obsega oblikovanje Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije v nekdanji Rustjevi hiši v centru Ajdovščine, izdelal se bo programski koncepta prostora doživetij ter oblikoval turistični produkt doživljajskega itinerarija. Skozi delavnice se bo aktiviralo in opolnomočilo različne ranljive skupine in splošno javnost.

Zvežčič za recepte je turistični spominek, ki bo na eni strani podpiral čim več aktivnosti oz. doživetij v Prostoru doživetij pekarske in mlinarske tradicije, hkrati pa bo obiskovalcu predstavljal neko uporabno vrednost. Danes namreč dajemo prednost spominkom, ki jih kupec lahko vključi v svoje življenje in tako dalj časa podoživlja prijetno izkušnjo z izvornega mesta nakupa spominka. Iskano univerzalnost, preprostost in uporabnost smo prepoznali v beležki za recepte, ki ostaja priljubljen pripomoček vseh ljubiteljev doma pripravljene hrane.

Naslovnica je zasnovana kot povabilo k ustvarjanju in razmisleku o pomenu kruha. Nekaj notranjih strani je namenjenih lokalnim zgodbam o mlinarstvu in pekarstvu ter o Venu Pilonu, sinu ajdovskega peka. Preostale strani so namenjene osebnemu zapisovanju receptov, vtisov, iskric, skratka vsega, kar je ljudem ljubo in mora biti vedno pri roki. Posebnost zvezka je, da dvojezičnost doseže s preprostim obračanjem: z ene strani je zvezek natisnjen v slovenskem jeziku, z druge pa v angleškem jeziku. Drugi jezik je za uporabnika tako nemoteč.

Tematski turistični spominek zvežčič za recepte bo brezplačno na voljo ob izvajanju raznolikih prihajajočih aktivnosti operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije. Vabljeni k spremljanju.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.