Srečanja za razvoj mestne tržnice Ajdovščina

Vabljeni, da se udeležite zanimivih srečanj, ki jih pripravlja upravičenec Občina Ajdovščina v okviru projekta Prenova mestne tržnice Ajdovščina. Projekt se izvaja v okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega  sklada za razvoj podeželja.

Občina Ajdovščina pričenja z razvojem mestne tržnice, ki bo potekal v tesnem sodelovanju s ponudniki lokalne hrane Vipavske doline, prebivalci mesta ter nosilci uspešnih zgodb povezovanja ponudbe lokalne hrane, razvoja kmetijstva in podeželja. Vabljeni na srečanja, ki bodo povezala ključne akterje za razvoj mestne tržnice. Ta bodo potekala enkrat mesečno od julija do novembra.

Prenova mestne tržnice Ajdovščina bo v sklopu raznolikih aktivnosti veliko doprinesla tudi h krepitvi samooskrbe Vipavske doline. Načrtujejo se nove vsebine in pristopi za ohranjanje in razvoj podeželja, ureditev prostora srečevanja ponudnikov s podeželja z mestnimi prebivalci in obiskovalci mestnega jedra. Obenem pa se bo okrepila tudi ponudba lokalno pridelane hrane. Na srečanja, ki bodo enkrat mesečno potekala med julijem in novembrom v Domu krajanov Ajdovščina, ste vabljeni kmetovalci, mali proizvajalci prehrambnih izdelkov, mladi, iskalci poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.

V načrtovanih petih srečanjih se bo natančneje opredelilo razvoj mestne tržnice, preverilo že obstoječo ponudbo in načrtovalo obogatitev ponudbe, podrobneje se bo seznanilo z ureditvijo pokritega in zunanjega dela tržnice ter določilo tiste posebnosti, ki bodo tržnico obogatile in trajnostno naravnale. Udeleženci srečanj se bodo seznanili tudi s pristopi trženja lokalne hrane. Prvo srečanje je predvideno že 20. julija ob 18. uri v Domu krajanov Ajdovščina.

Prijave in informacije: trznica@ajdovscina.si  ali na telefonski številki: 05 365 91 07. Do spletne prijavnice dostopate na tej povezavi: PRIJAVNICA.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2.

VABILO