Znameniti Vipavci – operacija 5. javnega poziva ESRR

Naziv odobrene operacije: Znameniti Vipavci
Upravičenec/izvajalec operacije: Zavod za turizem TRG Vipava, Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2021 – 30.6.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 11.563,25 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 7.997,48 €
Javni poziv LAS 5. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Znameniti Vipavci bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) prejemnik sredstev za operacijo: »Znameniti Vipavci«.

OPIS

V operacijo sta vključena Zavod za turizem TRG Vipava in Lavričeva knjižnica Ajdovščina.  Partnerja bosta v operaciji vzpodbujala kulturno zgodovinski turizem na območju Vipave preko oblikovanja inovativnega turističnega produkta z interaktivno izkušnjo, razvito z uporabo AR (obogatena resničnost) tehnologij. Produkt bo predstavil znamenite Vipavske osebnosti. Operacija bo potekala v eni fazi 1.4.2021 do 30.6.2022, izvajala se bo v Vipavi.

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje enega posebnega cilja SLR Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev.

REZULTAT

Rezultat bo en izdelan inovativen digitalni produkt, ki bo nudil interaktivno izkušnjo, razvito z uporabo AR (augmented reality / obogatena resničnost) tehnologij, ki obiskovalcem Vipave predstavi osebe, ki so pripomogle k pomembni zgodovini Vipave in Vipavske doline. Zunanji izvajalec bo razvil tehnologijo, kjer bo oblikovan zemljevid z izpostavljenimi POI – informativnimi točkami, do katerih bi radi obiskovalce pripeljali in kjer bi se dogajala posamična odkrivanja (izkušnje, igre). Izdelana bo mobilna spletna stran, kjer se bodo nahajali “sprožilci izkušenj”.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina je lokalno prebivalstvo, da se jih osvešča o pomembnih Vipavcih. Ciljna skupina so tudi vsi turisti in obiskovalci Vipave, da se jim ponudi atraktiven, inovativen produkt, trajnostno usmerjen produkt. Produkt bo atraktiven tudi za otroke, mladostnike in osebe s posebnimi potrebami.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/