Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom – operacija 5. javnega poziva ESRR

Naziv odobrene operacije: Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom
Upravičenec/izvajalec operacije: Ljudska univerza Ajdovščina, Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
Začetek in zaključek operacije: 1.3.2021 – 31.1.2022
Celotna vrednost operacije (z DDV): 10.400,00 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 7.968,00 €
Javni poziv LAS 5. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom bo izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) prejemnik sredstev za operacijo: »Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom«.

OPIS

V operacijo sta vključena Ljudska univerza Ajdovščina in Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava. Ideja za izvedbo partnerske operacije je nastala v obdobju karantene ob spoznanju, koliko boljšo kvaliteto življenja so imeli v tem času tisti, ki živijo v hiši z vsaj majhnim vrtom – delno so bili samooskrbni, obenem pa so se pri vrtnarjenju lahko sproščali. Hkrati pa postaja balkonsko vrtičkarstvo vedno bolj aktualno tudi z okoljevarstvenega vidika zaradi dodatnih ozelenitev in s tem pozitivnega vidika na ozračje.

V te namene vključuje operacija izvedbo izobraževanj s praktičnimi delavnicami na temo, kako si postaviti mini vrtiček na balkonu ali na dvorišču urbanega naselja, predvidena je tudi ureditev treh manjših vrtičkov na balkonu oz. pred stavbami ciljnih ranljivih skupin. Poleg tega bo vzpostavljena FB skupina “Balkonski vrtičkarji Vipavske doline” s ciljem ozaveščanja o možnostih pridelave zelenjave na balkonih in za namen izmenjave izkušenj. Operacija bo potekala v eni fazi od 1.3.2021 do 31.1.2022 izvajala se bo v Ajdovščini in Vipavi.

CILJ

Operacija vpliva na boljšo gospodarsko vključenost skupnosti na območju LAS, neposredno vpliva na doseganje treh posebnih ciljev SLR: Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine, S povezovanjem ustvariti pogoje za opolnomočenje ciljnih ranljivih skupin, Ohranjanje in izboljšanje okolja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/