Izvedba tečaja za turistične vodnike – nacionalni vodnik – preveritev interesa

LAS V objemu sonca, ki ga vodi oz. upravlja RRA severne Primorske d.o.o. skupaj z LASom Vipavska dolina, ki ga vodi oz. upravlja RRA ROD Ajdovščina pripravlja predlog skupnega projekta sodelovanja.

V tem skupnem projektu smo predvideli tudi MOŽNOST usposabljanja za »turistične vodnike na nacionalnem nivoju«, in sicer sofinanciranje udeležbe na  tečaju TGZS (https://www.tgzs.si/domov/ – gl. rubriko TUR. VODNIKI).

Zainteresiranim bi skozi projekt sofinancirali strošek udeležbe na tečaju ob pogoju, da udeleženec pristopi k izpitu z namenom, da po opravljenem izpitu pridobi licenco nacionalnega  turističnega vodnika in se tudi vpiše oz. prijavi med lokalne turistične vodnike na območjih posameznega LASa.

Strošek izpita nosi kandidat. Pogoj za vključitev na tečaj je torej obvezen in resen pristop kandidata k izpitu.

Ker želimo ponuditi možnost sofinancirane udeležbe na tečaju vsem turističnim vodnikom iz našega okolja, ter tudi ostalim zainteresiranim z območja obeh lokalnih akcijskih skupin, ki si želijo pridobiti status nacionalnega vodnika, vas prosimo, da nam sporočite svoj interes za udeležbo na tečaju ob upoštevanju prej naštetih pogojev.

Na osnovi izraženega interesa se bomo na ravni obeh LASov lahko odločili ali gremo v izvedbo te aktivnosti ali ne.

Vaše sporočilo / interes po vključitvi na tečaj za pridobitev statusa nacionalnega vodnika, prosim sporočite na e-naslov amelija.skomina@rra-sp.si  najkasneje do petka, 22. januarja 2021 do 12:00 ure.