Kolesarska veriga na podeželju

Naziv odobrene operacije sodelovanja LAS: Kolesarska veriga na podeželju
Sodelovanje z LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in Brkinov
Projektna partnerja LAS Vipavska dolina: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina
Začetek in zaključek operacije: 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022, podaljšano do 30.6.2023
Celotna vrednost operacije na območju LAS Vipavska dolina (z DDV): 109.019,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER na območju LAS Vipavska dolina: 92.666,45 EUR

Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

KLJUČNI REZULTATI OPERACIJE NA OBMOČJU LAS VIPAVSKA DOLINA:

  • Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS Vipavska dolina (Ajdovščina – Pale, Lokavec in Vipavski Križ);
  • Nakup 13 električnih koles
  • Izvedeni dogodki v okviru Tedna mobilnosti 2022 v Ajdovščini
  • Izvedba dogodka/projekta KULU za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti na območju LAS Vipavska dolina, maj-junij 2023
  • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
  • Predstavitev na skupni spletni aplikaciji mobiln.si;
  • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;

Navedeni rezultati bodo prispevali k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost to kulturnih in naravnih znamenitosti. Mobilnost, ki je cenovno dostopna in s tem tudi bolj dostopna ranljivim skupinam se na trajnosten in energetsko učinkovit način.

Po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov  in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo. Z deljenjem vsebin se bo verjetnost migriranja uporabnikov med posameznimi območji povečala.

Koristi za območje LAS VIPAVSKA DOLINA:

Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;

Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija preko socialnih omrežij bo dodatno okrepila širšo prepoznavnost LAS);

Večja turistična prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot destinacije, ki ne zgolj spodbuja kolesarski turizem, ampak tudi trajnostno mobilnost.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran Programa razvoja podeželja