Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v sodelovanju z osnovnimi šolami na celotnem območju LAS Vipavska dolina že več let uspešno spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost med osnovnošolskimi otroki. Odlični rezultati učencev, ki obiskujejo podjetniške krožke, pomembno prispevajo k promociji vključenih osnovnih šol in k nadaljnjemu razvoju tovrstnih vsebin. Septembra se je pričel izvajati projekt oziroma operacija »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi«, na kratko MLIN, preko katere bodo izvedene aktivnosti namenjene otrokom različnih starostnih skupin in mladostnikom ter njihovim vzgojiteljem in učiteljem.

V okviru operacije LAS Vipavska dolina »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi – MLIN« bomo v oktobru začeli z izobraževanji CoRT 1 in 4, z namenom, da v osnovnih/srednjih šolah začnemo s krožki razmišljanja.

Izobraževanje bo vodila Nastja Mulej magistrica komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje – edina licencirana trenerka tehnik razmišljanja in delovanja po de Bonu.

Izobraževanje bo potekalo od 1. oktobra do konca aprila, enkrat na teden po uro in pol, 26-krat, prek Zooma.

Učitelji, vzgojitelji in ostali interesenti, ki boste izvajali krožke za razmišljanje in ste iz območja LAS Vipavska dolina (občini Ajdovščina in Vipava), vabljeni, da se nam pridružite na usposabljanju CoRT. Za dodatne informacije lahko pokličete Tanjo Krapež, vodjo operacije MLIN na  05 365 36 03 ali pišete e-pošto na tanja.krapez@rra-rod.si.

Na izobraževanje CoRT 1 & 4 se prijavite preko spletne PRIJAVE najkasneje do torka, 29. 9. 2020.

Vabljeni, da se nam pridružite!