7. SEJA SKUPŠČINE LAS VIPAVSKA DOLINA

Včeraj, 23.6.2020 je v Dvorani prve slovenske vlade potekala sedma seja skupščine LAS Vipavska dolina, ki je bila še posebej pomembna zaradi rednih volitev novih članov LAS v organe LAS. Predstavljeno je bilo tudi poročilo dela iz leta 2019 in plan dela za leto 2020 za LAS Vipavska dolina. Predsednik nadzornega odbora je predstavil poročilo nadzornega odbora za leto 2019. Člane novo sestavljenega upravnega odbora in nadzornega odbora so izvolili za štiri letni mandat.

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, sestavljajo ga: 4 predstavniki javnega sektorja: Janez Furlan, Barbara Repovš, Eva Mermolja, Anja Godnič; 3 predstavniki ekonomskega sektorja: Marko Rondič, Tadeja Curk Kompara, Dr. Andrej Raspor; 3 predstavniki zasebnega sektorja: Ljubo Žgavc, Tanja Gerželj Černetič, Harij Bat.

Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS. Sestavljen je iz šestih predstavnikov iz vsakega sektorja po dva predstavnika, javni sektor: Boris Kalin, Valentin Krtelj; Zasebni sektor: Melita Semič, Cvetko Ušaj; Ekonomski sektor: Izidor Peljhan, Špela Štokelj.

Za predsednika LAS Vipavska dolina je bil ponovno izvoljen Janez Furlan. Za podpredsednico LAS Vipavska dolina je bila izvoljena Eva Mermolja.

V imenu predsednika LAS Janeza Furlana in celotne ekipe pri vodilnem partnerju LAS se iskreno zahvaljujemo članom upravnega in nadzornega odbora, ki ste z včerajšnjim dnem končali opravljanje svoje funkcije v okviru LAS Vipavska dolina: g. Bogdanu Godniču, g. Mateju Likarju, g. Danjelu Čebronu, g. Primožu Šušmelju, g. Mateju Bratini, ga. Ireni Kodele Krašna, g. Petru Skapinu in ga. Heleni Furlan.