Informativna delavnica o dveh javnih pozivih ESRR

RRA ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina organizira v ponedeljek, 15. junija 2020 ob 9:00 v sejni dvorani Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina) informativno delavnico o dveh aktualnih javnih pozivih LAS za izbor operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj z namenom uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja območja (SLR) LAS Vipavska dolina za obdobje 2014-2020. Informativna delavnica bo vključevala tako predstavitev 4. javnega poziva za standardne operacije kot tudi 5. javnega poziva za manjše operacije.

Vljudno vabljeni na delavnico!