Podaljšanje roka za vložitev vlog na 4. in 5. javni poziv LAS za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Na podlagi sklepa upravnega odbora z dne 9. 6. 2020 objavlja LAS Vipavska dolina 1. spremembo 4. in 5. javnega poziva za izbor standardnih oziroma manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj podeželja (ESRR), ki je bil objavljen 15. aprila 2020. Prvotno predviden rok za oddajo vlog, 30. 6. 2020, se podaljša do vključno 17. 7. 2020.

Podrobne informacije so prijaviteljem na voljo v rubriki Javni pozivi / Sklad ESRR / Aktualni v okvir objav posameznega poziva.