Spoštovani člani LAS Vipavska dolina iz vrst zasebnega in ekonomskega sektorja,

ker do roka za predložitev kandidatur ni bilo prejeto zadostno število kandidatur za člane organov iz posameznih sektorjev

predsednik LAS Vipavska dolina

podaljšuje zbiranje kandidatur za člane upravnega odbora iz vrst zasebnega sektorja/civilne družbe in za člane nadzornega odbora iz vrst ekonomskega sektorja.

 1. Vložitev kandidature za člane upravnega odbora LAS iz vrst zasebnega sektorja/civilne družbe

Kandidature se vlaga za tri (3) člane upravnega odbora LAS iz vrst zasebnega sektorja (t.i. sektorja civilne družbe.

Kandidaturo/e za članstvo v upravnem odboru LAS vlagajo:

 • člani LAS iz vrst zasebnega sektorja, ki lahko predlagajo največ tri (3) predstavnike/ce
  iz vrst zasebnega sektorja

2. Vložitev kandidature za člane nadzornega odbora LAS iz vrst ekonomskega sektorja

Kandidature se vlaga za dva (2) člana nadzornega odbora iz vrst ekonomskega sektorja.

Kandidaturo/e za članstvo v nadzornem odboru LAS vlagajo:

 • člani LAS iz vrst ekonomskega sektorja, ki lahko predlagajo največ dva (2) predstavnika/ci
  iz vrst ekonomskega sektorja.

Član LAS lahko ob upoštevanju določil iz Aneksa k pogodbi kot kandidata za člana upravnega oziroma nadzornega odbora predlaga tudi samega sebe.

Sezname članov po sektorjih lahko najdete tudi tukaj:

ZASEBNI SEKTOR

EKONOMSKI SEKTOR

Vsaka posamezna kandidatura v posamezni odbor mora vsebovati podatke o predlagatelju kandidata in podatke o kandidatu. Vsebovati mora vseh pet (5) točk:

 1. naziv odbora, v katerega se predlaga kandidata,
 2. naziv člana LAS, ki predlaga določenega kandidata,
 3. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, ki predlaga določenega kandidata,
 4. naziv člana LAS – kandidata za članstvo v določenem odboru,
 5. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS – kandidata za članstvo v določenem odboru.

V primeru, ko je član LAS fizična oseba sta 2. in 3. točka ter 4. in 5. točka identični.

Nepopolne in nepravilno izpolnjene kandidature pri evidentiranju kandidatov ne bodo upoštevane.

Kandidature se lahko posreduje na sedež LAS Vipavska dolina po elektronski pošti na e- naslov: info@las-vipavskadolina.si,

Predlagatelji, ki vlagajo kandidature, so dospetje kandidature dolžni preveriti pri vodilnem partnerju LAS, bodisi preko elektronske pošte ali po telefonu 05 365 36 04.

Rok za vložitev kandidature je petek, 22. maj 2020 do 16:00 ure.

Ajdovščina, 18. maj 2020

Predsednik LAS Vipavska dolina

Janez Furlan, l. r.