Spremembi 2. in 3. javnega poziva za izbor standardnih in manjših operacij

LAS Vipavska dolina objavlja na podlagi sklepa upravnega odbora LAS Vipavska dolina z dne 07. 05. 2020 spremembi 2. in 3. javnega poziva za izbor standardnih in manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP / UKREP LEADER), ki sta bila objavljena 10. januarja 2020.

Spremembi se navezujeta na podaljšanje roka za oddajo vlog na oba javna poziva, ki je usklajen z veljavnim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  (v nadaljevanju zadevni zakon). 2. in 3. javni poziv sta tako odprta do roka osmih (8) dni od dneva prenehanja ukrepov vezanih na zadevni zakon.

Podrobne informacije so prijaviteljem na voljo v rubriki Javni pozivi / Sklad EKSRP / Aktualni v okvir objav posameznega poziva.