Spoštovani člani LAS Vipavska dolina,

ta petek, 24.4.2020, se izteče podaljšan rok za oddajo kandidatur.

Skladno s spremembo Razpisa rednih volitev v Upravni in nadzorni odbor pri LAS Vipavska dolina , ki je bila objavljena 19.3.2020, se kandidature

lahko vlaga po elektronski pošti, na naslov: info@las-vipavskadolina.si.

Celoten Razpis (s spremembami pri roku oddaje in načinu vložitve) je objavljen na spletnih straneh LAS Vipavska dolina TUKAJ.

Seznam članov po sektorjih vam je bil z navadno pošto poslan 10.3.2020 na naslov oz. naslov sedeža člana LAS.

Sezname članov po sektorjih lahko najdete tudi tukaj:

JAVNI SEKTOR

EKONOMSKI SEKTOR

ZASEBNI SEKTOR

Kandidate lahko predlagate le v okviru svojega sektorja (Primer: če ste član ekonomskega sektorja lahko predlagate le člane iz ekonomskega sektorja (predlagate lahko tudi sebe)).

Vsaka posamezna kandidatura v posamezni odbor mora vsebovati podatke o predlagatelju

kandidata in podatke o kandidatu.

Vsebovati mora vseh pet (5) točk:

  1. naziv odbora, v katerega se predlaga kandidata,
  2. naziv člana LAS, ki predlaga določenega kandidata,
  3. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS, ki predlaga določenega kandidata,
  4. naziv člana LAS – kandidata za članstvo v določenem odboru,
  5. ime in priimek zakonitega zastopnika člana LAS – kandidata za članstvo v določenem odboru.

Kontaktna oseba je Meta Bratina, na voljo je za pojasnila vsak dan med 9. in 12. uro na telefonsko številko 05 365 36 04 ali na e-naslov: meta.bratina@rra-rod.si.

Vabljeni, da oddate predloge za kandidate ter tako kot aktivni član LAS Vipavska dolina prispevate k razvoju območja LAS.

Janez Furlan, s.r.

Predsednik LAS Vipavska dolina