POPRAVEK OBJAVLJENIH JAVNIH POZIVOV

Vodilni partner LAS Vipavska dolina obvešča vse potencialne prijavitelje, da je oddaja vlog na 2. in 3. javni poziv LAS Vipavska dolina, ki se zaključi 30. 04. 2020, mogoča izključno po navadni pošti s priporočeno pošiljko.

Za zadnji sprejemljiv datum poštnega žiga velja 30. 04. 2020.

Podrobne informacije in pojasnila so v okviru objav 2. in 3. javnega poziva.