Dve spremembi 2. in 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je na 27. (dopisni) seji dne 13. 03. 2020 potrdil dve (2) spremembi 2. in 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina za izbor standardnih  in manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP / UKREP LEADER), in sicer:

  1. Podaljšanje roka za oddajo vlog/predlogov operacij. Rok se podaljša iz 27. 03. 2020 na 30. 04. 2020 do 15:00 ure.
  2. Maksimalni datum zaključka operacij se podaljša iz 30. 09. 2022 na 31. 12. 2022.

POVEZAVA NA 2. JAVNI POZIV

POVEZAVA NA 3. JAVNI POZIV