OBVESTILO ZA ČLANE LAS VIPAVSKA DOLINA O RAZPISU REDNIH VOLITEV V UPRAVNI IN NADZORNI ODBOR

Spoštovani člani LAS Vipavska dolina,

Z dnem 10.3.2020 so razpisane redne volitve v upravni in nadzorni odbor LAS, saj je članom v organih preteklo 4-letno mandatno obdobje.

Kandidature je potrebno vložiti skladno z zahtevami razpisa.

SPREMEMBA RAZPISA  (Velja od 19.3.2020)

Kandidature se lahko posreduje na sedež vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina, t. j. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina do petka, 20. marca 2020 do 12: 00 ure na načine, kot so navedeni v javnem razpisu – SPREMEMBA, odda se lahko le elektronsko na mail: info@las-vipavskadolina.si do petka 24. aprila 2020 do 16:00.

Za pojasnila so vam na voljo Suzana Žvokelj Ferjančič, Melita Mavrič in Meta Bratina, strokovne sodelavke na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, preko elektronskih naslovov.

Janez Furlan, s.r.

Predsednik LAS Vipavska dolina