6. izredna Skupščina LAS Vipavska dolina

V četrtek 28. novembra 2019 je v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala 6. seja izredne Skupščine LAS Vipavska dolina.

Člani LAS Vipavska dolina so potrdili sklep o potrditvi predlaganih sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina, da se kot ranljiva skupina umestijo tudi otroci in mladostniki, ter da se dodatna sredstva prejeta iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano umestijo za uspešnost v 1. Tematski področni ukrep. Nekaj časa pa smo posvetili tudi napovedani objavi štirih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja.