Drugo srečanje partnerstva projekta sodelovanja DUO – dediščina in sodobnost

Dne 21. oktobra smo se ponovno srečali partnerji projekta sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost na drugem sestanku partnerstva. Namen sestanka je bil pregled stanja in aktivnosti celotnega projekta, ter aktivnosti na posameznem območju vseh vključenih LAS: LAS Vipavska dolina, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS s CILjem ter LAS loškega pogorja.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je v imenu LAS Vipavska dolina predstavila vse aktivnosti projekta, ki so skupne vsem LAS in partnerjem. Prva faza traja že od prvega aprila 2019 pa vse do konca februarja 2020. Večino aktivnosti smo že izvedli, imeli smo dva srečanja partnerjev, prvega na območju LAS s CILjem in sicer na Festivalu idrijske čipke, kjer smo se predstavili vsi partnerji s svojimi aktivnostmi. Drugega pa smo imeli na območju LAS Vipavska dolina, kjer smo se predstavljali na Dnevu ajdovske industrije in podjetništva Incastra. Predstavljali smo pekarstvo in mlinarstvo, skozi različne pekarske delavnice, kamniti mlinski kamen in nagradne igre, LAS loškega pogorja se je predstavil s čevljarjem, ki izdeluje čevlje, LAS s CILjem je predstavil kleklanje čipke in rudnik, LAS med Snežnikom in Nanosom pa aktivnosti povezane z ženskimi dodatki, saj je njihova obrt, ki jo v okviru brivske in frizerske storitve obnavljajo na njihovem območju.

V prvi fazi sta planirana tudi dva ogleda dobre prakse, prvi je potekal na območju Škofje Loke v juniju, kjer smo si ogledali podporne institucije za razvoj rokodelstva in posameznike obrtnike, ki delujejo v starem mestnem jedru Škofje Loke. Ogledali smo si Center Domačih in umetnostnih obrti ter njihove Kreativnice, ki so skupni ustvarjalni prostor z razstavnim prostorom in delujejo po načelu »preteklost za prihodnost«. Z inovativno predstavitvijo dediščine tekstilnih podjetij v razstavnem prostoru pripovedujejo zgodbo o sodobnem ustvarjanju tekstilnih ustvarjalcev. V petek 25. oktobra pa nas čaka še ogled dobre prakse v Idriji, kjer nam bodo predstavili turistični rudnik Antonijev rov in jamska svetila, Idrijsko čipko in staro Rudarsko hišo.  Za pregled stanja projekta, smo izvedli dva sestanka partnerstva, prvi uvodni sestanek je potekal v Postojni, kjer smo skupaj pregledali aktivnosti projekta ter časovne termine, pa tudi tehnična navodila. Drugi sestanek partnerstva pa kot je že omenjeno potekal v oktobru na območju LAS Vipavska dolina.

Druga faza je sestavljena iz podobnih aktivnosti in traja od začetka februarja naslednjega leta pa vse do konca oktobra, ko se projekt tudi zaključi. Planirana sta dva srečanja partnerstva in predstavitev partnerskih LAS na drugem območju LAS. Prvo srečanje bo potekalo na območju LAS loško pogorje v maju, kjer si bomo ogledali predstavitev razvitih produktov, drugo pa se bo izvedlo na Kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici. Z ogledom dobre prakse, se bo implementiralo tudi znanje iz enega območja vključenih LAS na druga območja. Na območju LAS Vipavska dolina bomo obiskali kmetijo Pipan, kjer so pozabljeno obrt peke kruha spremenili v dopolnilno dejavnost na kmetiji. Zadnji ogled pa bo sledil na območju LAS med Snežnikom in Nanosom, kjer bo predstavljano delovanje društva Lokalc, ki izdeluje in promovira izdelke domačih rokodelcev in obrtnikov.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3